HOST & JUDGES 2010

Host and Judges

Host/Organisation:

 • Iginio Bressan (host and ATI-president)
 • Francesca de Conti (ETC-management, -office and translation)

Judges:

 • Matthias Fahrni / CH (fish)
 • Jack Fishwick / GB (bird)
 • Yvonne Fritzsche-Nehls / D (small mammals)
 • Berend Koch / D (small mammals)
 • Joe Meder / USA (large mammals)
 • Lennard Petterson / S (birds)
 • Ari Puolaksski / SF (birds)
 • Alexander Sokolov / RU (large mammals)
 • Stephan Weigl / A (birds)
 • Kurt Zimmert / A (reptiles, reproductions)
 • Christoph Meier / CH (chairman)